Το υψηλό σωματικό βάρος των παιδιών μπορεί να μειώσει την ανοσοαπόκριση των εμβολίων;

Έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της “American Academy of Allergy, Asthma & Immunology“ το 2019 και περιελάμβανε παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών με πλήρη ιστορικό εμβολιασμού παιδικής ηλικίας, μελέτησε τα επίπεδα αντισωμάτων έναντι του Streptococcus pneumoniae (πνευμονιόκοκκου), του Haemophilus influenzae τύπου Β, του τετάνου και της διφθερίτιδας, καθώς και την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ορού (HbA1c). Από το δείγμα της μελέτης, το 43% ήταν παχύσαρκα (Δείκτης Μάζας Σώματος ΔΜΣ≥95%).

Ο ΔΜΣ λοιπόν συσχετιζόταν αρνητικά [δηλαδή όσο μεγαλύτερος ο ΔΜΣ τόσο χαμηλότερος ο τίτλος] με τους τίτλους του τετάνου, της διφθερίτιδας και του πνευμονιόκοκκου, με σημαντικότερο από τα οποία ήταν ο χαμηλός τίτλος Ρ3 του ορότυπου Ρ της πνευμονίας. Επίσης η HbA1c είχε πιο σημαντική αρνητική συσχέτιση με τον ορότυπο P9N, P8, P4 και P12F του πνευμονιόκοκκου και τον τίτλο Haemophilus influenzae τύπου Β και τετάνου. Οι πνευμονιοκοκκικοί τίτλοι ήταν μειωμένοι σε παχύσαρκα παιδιά σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν ήταν παχύσαρκα. Τα ευρήματα αυτά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αυξημένα επίπεδα ΔΜΣ και HbA1c σχετίζονται με γενικά χαμηλότερους τίτλους εμβολίων.

Συνεπώς τα παχύσαρκα παιδιά (ΔΜΣ≥95%) ήταν πιο πιθανό να έχουν μειωμένους τίτλους σε σύγκριση με τα φυσιολογικού βάρους παιδιά.

https://www.empr.com/home/mpr-first-report/aaaai-2019/children-with-obesity-have-lower-immune-response-to-vaccinations/