Συνύπαρξη διαβήτη τύπου 2 και Covid-19 συνδέεται με μακροχρονιότερη νοσηλεία

Μελέτη δημοσιευμένη στο “Diabetes Research and Clinical Practice” διαπίστωσε ότι οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και Covid-19 είχαν υψηλότερο κίνδυνο να έχουν χαμηλότερο αριθμό λεμφοκυττάρων και πέτυχαν τον ελάχιστο αυτό αριθμό λεμφοκυττάρων πολύ πιο γρήγορα, σε σύγκριση με ασθενείς με Covid-19 χωρίς διαβήτη. Τ

α λεμφοκύτταρα μετρήθηκαν και καταγράφηκαν κατά την εισαγωγή και κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων. Παρατηρήθηκε λοιπόν, χαμηλότερος ελάχιστος αριθμός λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με διαβήτη έναντι ασθενών χωρίς διαβήτη και ο ελάχιστος αριθμός λεμφοκυττάρων εμφανίστηκε σημαντικά νωρίτερα σε ασθενείς με διαβήτη σε σύγκριση με την ομάδα χωρίς διαβήτη.

Οι ασθενείς με διαβήτη και Covid-19 είχαν επίσης μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο, σε σύγκριση με εκείνους χωρίς διαβήτη. Επομένως, και οι διαβητικοί τύπου 2 είναι μία κατηγορία ατόμων με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από το νέο κορωνοϊό.

Πηγή:https://www.endocrinologyadvisor.com/home/topics/diabetes/effects-of-diabetes-on-hospitalization-for-covid19/