Αγγελία Πρακτικής Άσκησης για φοιτητή/φοιτήτρια Διατροφής – Διαιτολογίας

Tο διαιτολογικό γραφείο Έλενα Περλεπέ στο Ίλιον, ζητά φοιτητή/φοιτήτρια Διαιτολόγο – Διατροφολόγο για πρακτική άσκηση.

Απαραίτητα στοιχεία για τη συνεργασία είναι τα εξής:

  • Άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων Office.
  • Δυνατότητα συγγραφής και την επιμέλειας επιστημονικού κειμένου.
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός και επιστημονικότητα.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους υποψήφιους επι πτυχίο φοιτητές.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση:

 elena@perlepe.com με τίτλο: «Βιογραφικό για Πρακτική Άσκηση».

Συνημμένα και μια φωτογραφία.

Όσοι επιλεγούν, θα ενημερωθούν προκειμένου να περάσουν από συνέντευξη.