Η καλύτερη διατροφή συνδέθηκε με μεγαλύτερη ψυχική ευεξία μεταξύ των μεγαλύτερων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με μια βρετανική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Ιατρική Σχολή του Νόριτς και δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό “BMJ Nutrition, Prevention & Health”. Για τη διεξαγωγή της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από το 2017, σε περισσότερα από 50 σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων μεταξύ 7.570 παιδιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 1.253 παιδιών δημοτικού.

Βρέθηκε λοιπόν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της διατροφής και της ψυχικής ευημερίας μεταξύ των μεγαλύτερων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο οι αναλύσεις δεν αποκάλυψαν τέτοια σχέση μεταξύ των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιθανότατα λόγω της μικρότερης κατανόησης των μεγεθών στα αυτοαναφερόμενα δεδομένα. Τα αποτελέσματα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έδειξαν μία γραμμική συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών και του βαθμού ψυχικής ευεξίας. Πέντε ή περισσότερες μερίδες συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη ψυχική ευεξία σε σύγκριση με την πρόσληψη 3-4 ή 1-2 μερίδων.

Οι στρατηγικές δημόσιας υγείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διασφάλιση ότι η καλή ποιότητα διατροφής είναι διαθέσιμη σε όλα τα παιδιά τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του σχολείου, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ψυχική τους ευημερία και να ενδυναμωθούν τα παιδιά να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Πηγή: https://www.foxnews.com/health/fruits-vegetables-mental-well-being