Το Διαιτολογικό Γραφείο της κας. Έλενας Περλεπέ στο Ίλιον, ζητά άτομο για γραμματειακή υποστήριξη.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Γυναίκα 22-29 ετών
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων office
  • Δυνατότητα συγγραφής και επιμέλειας επιστημονικού κειμένου
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες και επαγγελματισμός.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: elena@perlepe.com με τίτλο: «Βιογραφικό σημείωμα για γραμματειακή υποστήριξη» ή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του γραφείου 2114009513. Συνημμένα και μια φωτογραφία.

Όσοι επιλεγούν, θα ενημερωθούν προκειμένου να περάσουν από συνέντευξη.